Backgammon – världens äldsta brädspel

Backgammon är ett uråldrigt bordsspel för två spelare. Spelet har sina rötter i Iran men spelas nu över hela världen, även online. Spelplanen målas ofta på insidan/undersidan av hopvikbara schackbräden och har således samma dimensioner och textur. Spelplanen består av fyra sektioner med sex kilformade fält som markerar ytan där pjäserna, polletter i två olika färger (en färg för respektive spelare), kan placeras.I Grekland är backgammon något av en nationalsport, där varianten Portes (Dörrar) är den mest populära. Det finns alltså en bred variation av möjliga spel på backgammonbrädet, av vilka de flesta spelas motsols. Spelarna går alltså om varandra eftersom deras respektive motsol är åt motsatt håll då de sitter mitt emot varandra. Polletterna flyttas i enlighet med antalet siffror som de två tärningarna visar.

Backgammons förfader

I Egypten år 3 000 före vår tideräkning spelades ett spel kallat Senet som har omisskännliga likheter med backgammon. Därför misstänker man att spelet som idag spelas jorden runt från början hämtades från Egypten till Persiska riket (dagens Iran). Att spelet fortsatte att vara så populärt att det avbildades i målningar under 1500-talet är inte svårt att förstå för den som provat på spelet.

Katoliker – anti-spel?

Dock var backgammon inte bara hyllat under 1500-talet: den katolska kyrkan utlyste ett förbud mot spelet och brände de brädspel de kom över. Detta stoppade emellertid inte de spelsugna romarna utan det var nu idén föddes att göra hopfällbara brädor, då de i sitt hopvikta tillstånd liknade böcker och således kunde gömmas undan för de katolska backgammonbrännarna. Romarnas kreativitet understryker spelets vikt i deras kultur.

Historiens vingslag i brädet

Att backgammon fortfarande är omåttligt populärt är ett rörande tecken på hur lika vi är våra förfäder – moderna svenskar roas av samma spel som forntida egyptier, även om dagens backgammon kanske mest sker online. Nästa gång du besöker södra Europa eller Mellanöstern, de områden där spelet är som mest populärt, kan du dra med handen över den hopfällbara spelplanen och minnas dess betydelse genom historien.